CamNews

សម្រស់ 

វិធីសាស្រ្តងាយៗតុបតែងផ្ទៃមុខអោយស្អាត

នៅក្នុងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ន មានមនុស្សជាច្រើនព្រួយបារម្មណ៏អំពីសំរសនៅលើផ្ទៃ
មុនរបស់ពួកគេ ឥឡួវនេៈសូមកំបារម្មណ៏ចូរអនុវត្តន៏តាមគន្លឹៈដ៏សែនសាក្តិសិតទាំងនេៈ។
គន្លឹៈសំខាន់ៗ
មុនពេលចាប់ផ្តើម
1. ពិនិត្យប្រភេទស្បែកនៅលើផ្ទៃមុខ មានខ្លាញ់ សំណើមច្រើន ស្បែកស្ងួត ជាមួយអ្នកមានជំនាញច្បាស់លាស់ថាត្រូវនិងផលិតផលមួយណា?ដើម្បីចៀសវាងការ
ខ្ជៈខ្ជាយប្រាកកាសនិងចំណេញពេលវេលា។


ការតុបតែងមុខ
1. ចាប់ផ្តើមជាមួយនិងការលាងមុខនិងទឹកស្អាត
មធ្យោបាយនេៈធ្វើអោយស្បែកមុខរបស់អ្នកស្រស់ថ្លា ភ្លឺរលោង បំបាត់ជាតិខ្លាញ់ និងប្រឆាំង
និងសារធាតុវេត្រាណូដែលបង្ករអោយផ្ទៃមុខរបស់អ្នកមានជំជឺមុន អ្នកអាចប្រើកូនន្សែងពោះ
គោស្អាត ទន់និងសំឡីជាមួយនិងទឹកក្តៅអុនៗមកផ្តិតថ្នមៗលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកជារៀងរាល់
ថ្ងៃ។

2. ធ្វើការម៉ាស្សាសំណើមស្រាលៗនៅលើផ្ទែមុខ
ការធ្វើបែបនេៈអាចធ្វើអោយផ្ទៃមុខរបស់អ្នកមានសំណើមអ្នកអាចប្រើថ្នាំដែលធ្វើអោយ
ផ្ទៃមុខរបស់អ្នកមានសំណើមជាមួយនិងអេប៉ុងទន់ៗដើម្បីបំបាត់ជាតិខ្លាញ់និងស្បែកស្ងួត។
បើសិនជា ស្បែកមុខរបស់អ្នកស្ងួត វាមានលក្ខណៈគ្រើមៗធ្វើអោយអារម្មណ៏របស់ អ្នកធុញ
ថប់។

3. ការលាបថ្នាំសំណើមប្រឿងៗនៅលើផ្ទៃមុខ
ដំបូងផ្ទៃមុខរបស់អ្នកមានលក្ខណៈគ្រើមៗ អ្នកគ្រាន់ តែផាត់ថ្នាំធ្វើអោយមាន សំណើមថ្នមៗ
ប្រឿងៗ នៅលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកនោះអ្នកនិងមានផ្ទែមុខដ៏ស្រស់ស្អាតគួរអោយចង់គយគន់។


4. ការផាត់មិនលាយឡំគ្នានៅលើផ្ទៃមុខ
នៅពេលអ្នកផាត់ថ្នាំធ្វើអោយមានសំណើមនៅលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកចូរអ្នកផាត់អោយសព្វនៅ
លើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកសូមកំផាត់នៅកន្លែងដដែលៗធ្វើអោយឡើងក្រាស់ពិបាកមើលនិងគ្មាន
ភាពស្រស់ថ្លា។

5. ពាក់គ្រឿងអលង្ការភ្លឺចញ្ចែងសំរាប់លំអផ្ទៃមុខ
ការពាក់គ្រឿងអលង្ការភ្លឺចញ្ចែងដូចជាក្រវិលកាវនៅត្រង់ត្រចៀកក៏មានសារៈសំខាន់ដែរសំរាប់
លំអផ្ទៃ មុខអោយស្រស់ថ្លា និងមានពន្លឺគួរអោយចង់គយគន់។
- ប្រើអេប៉ុងផាត់នៅត្រង់ជើងសក់និងជុំវិញករបស់អ្នក
- នៅត្រង់ភ្នែកផាត់ស្តើងៗអោយសព្វលើត្របកភ្នែកទាំងលើទាំងក្រោម
- ប្រើឧបករណ៏ផាត់ត្របកភ្នែកផាត់នៅជុំវិញភ្នែកត្រងចំនុចណាដែលមានពណ៍ក្រហមនិង
គ្មានពណ៍ ហើយចូរផាត់អោយសពនៅជុំវិញច្រមុះ
- ប្រើកញ្ចក់ឆ្លុៈដែលធ្វើអោយអារម្មណ៏របស់អ្នកល្អមិនមែនឆ្លុៈទៅធ្វើអោយអារម្មណ៏ធីងធោង
និងស្អប់ខ្លួនឯងនោះទេ

6. ការប្រើឧបករណ៏លាបម្សៅអោយសពលើផ្ទែមុខ
ប្រើឧបករណ៏លាបម្សៅផាត់លើផ្ទៃមុខថ្នមៗដើម្បីចៀសវាងការរលាត់ស្បែកផ្ទៃមុខមានស្នាម
ព្រោះ ស្បែកនៅលើផ្ទៃមុខមានលក្ខណៈស្តើង។

7. ការផាត់ហាយឡាយនៅលើផ្ទៃមុខ
មុនដំបូងអ្នកគួរតែផាត់ហាយឡាយអោយសពនៅផ្ទៃមុខស្តើងៗ បន្ទាប់មកអ្នកផាត់ បន្ថែម
ពីលើ ម្តងទៀត ចូរប្រយ័ត្ននៅលើថ្ពល់ពីព្រោះនៅលើថ្ពល់មានឆ្អឹង។

8. ការផាត់មុខអោយមានពណ៏ក្រហមព្រឿងៗលើថ្ពល់
នៅលើផ្ទៃមុខទាំងមូលថ្ពល់មានសារៈសំខាន់សំរាប់ការទាក់ទាញ អ្នកគ្រាន់តែប្រើ ឧបកណ៏
ផាត់មុខ ផាត់ទៅផាត់មកនៅលើថ្ពល់ នោះថ្ពល់របស់អ្នកនិងមានពណ៍ក្រ ហមព្រឿងៗ គួរឲ្យ​
ចង់គយគន់។

- បើសិនជាអ្នកបន្ថែមពណ៍នៅលើច្រាសផាត់ នោះថ្ពល់របស់និងមានពណ៍ ក្រហមឆ្អៅ
9. ការជ្រើសរើសពណ៍ផាត់លើថ្ពល់
ពណ៍ដែលល្អសំរាប់អ្នកផាត់នៅលើថ្ពល់ដែលមើលទៅក្មេងវ័យគឺពណ៍ស និងពណ័ សូកូឡា
ដែលធ្វើអោយថ្ពល់របស់អ្នកមានលក្ខណៈស្រស់បំព្រងខ្ចី។បើសិនជាអ្នកជ្រើសរើសពណ៍
ផ្សេងនោះ ថ្ពល់របស់អ្នកមើលទៅហាក់ដូចជាមានស្រមោលទៅវិញ

10. ផាត់ស្តើងៗនៅលើផ្ទៃមុខដោយប្រើច្រាសផាត់ដើម្បីចៀសវាងកំអោយឃើញស្នាម​
ប្រតេក​ប្រតាកនិងមានម្សៅកកលើផ្ទៃមុខ


ការតុបតែងភ្នែក
1. គូសភ្នែករបស់អ្នក
ប្រើប្រដាប់គូសភ្នែកពណ៍ខ្មៅទន់ជាមួយនិងពណ៍ត្នោតនៅលើត្របកភ្នែកខាងលើនិង គូស
សើរៗ​នៅត្រង់ជ្រុងភ្នែក ដែលមើទៅដូចជាលក្ខណៈធម្មជាតិ និងប្រើប្រដាប់លាប គូសនៅ​
ត្រង់ស្របកភ្នែកក្រោម។

2. ដាក់ប្រដាប់លាបត្រង់ស្រទាប់ភ្នែក
ធ្វើបែបនេៈដើម្បីងាយស្រួលគូស ពណ៍ភ្នែកភាគច្រើនលាយចូលគ្នាបីពណ៍នៅលើចាន
លាយ​មាន ពណ៍ស្រាល ពណ៍ខ្មៅ និងពណ៍ត្នោត សំារាប់លាបនៅត្រង់សំបកភ្នែក អ្នកគួរ
តែលាប​​សើរៗនិងលាយពណ៍កំអោយខ្លាំងពេក ពេលមើលទៅឃើញស្រស់ និងមានលក្ខណៈ​
ធម្មជាតិ។

3. ការផាត់ពណ៍ខ្មៅដៃនៅលើចិញ្ចើម
នេៈវានិងដូចនិងពណ៍ចិញ្ចើមធម្មជាតិរបស់អ្នក អ្នកគ្រាន់តែគូសនៅកន្លែងដែលខ្វៈខាត
មើលទៅ​មានលក្ខណៈរមទម្យនិងគួរអោយស្រាលាញ់ ក៏ប៉ុន្តែកុំផាត់ច្រើនពេលដែលធ្វើ
អោយខ្មៅខ្លាំងប្រតេកប្រតាក។


4. ប្រើប្រដាប់ពត់រោមភ្នែក
មុនពេលអ្នកប្រើម៉ាសាការ៉ា អ្នកគួរតែប្រើប្រដាប់ពត់ ចិញ្ចើមជាមុនសិន។មានម៉ាក ម៉ាសា
ការ៉ា​ច្រើនប្រភេទសំរាប់អ្នកជ្រើសរើស។បើសិនជាអ្នកមានរោមភ្នែកខ្លី អ្នកគួរ តែប្រើ​ម៉ាសា
ការ៉ា​បន្ថែមប្រវែង បើសិនអ្នកមានរោមភ្នែកស្តើងអ្នកគួរតែប្រើម៉ាសាការ៉ា ដែលទន់និង​ជំនួ​យ​
ដល់​រោមភ្នែករបស់អ្នក។មុនប្រើអ្នកគួរតែពិនិត្យរោមភ្នែករបស់អ្នក កុំស្កឹៈស្កៀលម៉ាសាការ៉ា​
របស់អ្នក​ដែលអាចធ្វើអោយខូចរោមភ្នែករបស់អ្នកពេលអ្នក ប្រើប្រាស់​និងហាម​ប្រើម៉ាសា
ការ៉ា​ចាស់ៗ។


ការប្រើក្រែមលាបបបូរមាត់
1. ក្រែមលាបបបូរមាត់ជាថ្នាំនិងធ្វើអោយបបូរមាត់របស់អ្នកមានលក្ខណៈស្រស់និងស្រើប
ស្រាលបានរយៈពេលយូរ

2. លាបបបូមាត់របស់អ្នក
ការលាបបបូរមាត់ជាមួយនិងក្រែមធ្វើអោយបបូរមាត់របស់អ្នកមានពណ៍ស្រស់ ចូរ​ប្រយ័ត្ន​
កុំអោយប្រដាប់លាបបបូរមាត់របស់អ្នកមានលក្ខណៈស្រួចពេក។គូសនៅជុំវិញបបូរ​មាត់​
ធម្មជាតិរបស់អ្នកអោយបានសព។បន្ទាប់ពីការគូសរួចអ្នកត្រូវផ្អិបបបូរមាត់របស់អ្នក​​រួមគ្នា​
និងញីទៅញីមកដើម្បីអោយក្រែមសពមានលក្ខណៈ​ស្រស់បំព្រងនិងល្បាយក្រែម​ស្មើរ​គ្នា។

3. ការលាបក្រែមអោយរលោង
ការលាបក្រែមអោយរលោងជាមួយនិងជក់លាប វានិងធ្វើអោយបបូរមាត់របស់អ្នកមាន
ស្នាមក្រែម​សពនិងមានពណ៍រលើបរលោងមានបន្លឺ។ អ្នកអាចប្រើក្រដាសជូតមាត់ផ្តិត
ជាមួយក្រែម​លើបបូរមាត់របស់អ្នកសើរៗដើម្បីធ្វើអោយក្រែមជាប់លើបបូរមាត់របស់
បានយូរ។

4. ការប្រើម្សៅផាត់
ប្រើម្សៅផាត់លាបស្រាលៗនៅលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកនិងនៅក្រោមភ្នែកលាបសើរៗ។ ទុកម្សៅ​ផាត់របស់អ្នកនៅក្នុងក្របូបទុកសំរាប់ផាត់នៅពេលអ្នកចេញទៅឆ្ងាយ។


ដោយ៖ ភោគ សម្បតិ្ត
ប្រភព៖ NewsGoogle

Tags: make upfacehow to