CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

តោះទៅកំសាន្តនៅសួនផ្កា Brooklyn Botanic ទាំងអស់គ្នា

តោះទៅកំសាន្តនៅសួនផ្កា Brooklyn Botanic ទាំងអស់គ្នា
04:10 PM 04.10.2011

សួនផ្កា Brooklyn Botanic នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកជារតនសម្បត្តិ


ដំណើរទេសចរណ៍ទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបង

ដំណើរទេសចរណ៍ទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបង
04:10 PM 01.10.2011

ខេត្ត​បាត់ដំបង ជា​​ខេត្ត​មួយ​ក្នុងចំនោម​ខេត្តទាំង​អស់​នៃព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជាដែលមាន