CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

ទាហានផ្តួលរដ្ឋាភិបាលលោកកាដាហ្វីទាមទារឲ្យមានប្រាក់ខែ

ទាហានផ្តួលរដ្ឋាភិបាលលោកកាដាហ្វីទាមទារឲ្យមានប្រាក់ខែ
09:11 AM 07.11.2011

ទ្រីប៉ូលី៖ យោងតាមសារព័រមានបរទេសបានឲ្យដឹងថាពួកទាហានដែលបានចូលរួមផ្តួល