CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

ប្រាក់បៀវត្សរ៍ជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំរបស់បណ្តាវិស្វករ ឯកទេសកម្មវិធី Software ក្នុងពិភពបច្ចេកវិទ្យា

ប្រាក់បៀវត្សរ៍ជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំរបស់បណ្តាវិស្វករ ឯកទេសកម្មវិធី Software ក្នុងពិភពបច្ចេកវិទ្យា
10:01 AM 28.01.2012

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ គេហទំព័រផ្នែកវិជ្ជាជីវៈមួយមានឈ្មោះថា