CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

ការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់

ការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ "ជើងឯកពុកមាត់ និងពុកចង្កានៅអឺរ៉ុប"
02:09 PM 24.09.2012

បុរសជាង ១០០នាក់ បានចូលរួមក្នុងពិធីប្រកួតដ៏អស្ចារ្យមួយ នោះគឺ ការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ "ជើងឯកពុកមាត់ និងពុកចង្កានៅអឺរ៉ុប"។