CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

ស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគុន្ធបុប្ផា ត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាក្រសួងសុខាភិបាល ឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការ

ស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគុន្ធបុប្ផា ត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាក្រសួងសុខាភិបាល ឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការ
03:23 PM 29.03.2016

ស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគុន្ធបុប្ផា ត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាក្រសួងសុខាភិបាល ឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការ