CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

សាកលវិទ្យាល័យដែលពោរពេញដោយអាថ៍កំបាំង នឹងវិញ្ញាណតែលតោលនៅក្នុង “សាកលវិទ្យាល័យឃុំព្រលឹង” (មានវីដេអូ)

សាកលវិទ្យាល័យដែលពោរពេញដោយអាថ៍កំបាំង នឹងវិញ្ញាណតែលតោលនៅក្នុង “សាកលវិទ្យាល័យឃុំព្រលឹង” (មានវីដេអូ)
02:19 PM 16.10.2019

ជាធម្មតាកន្លែងដែលបោះបង់ចោលតែងតែមានអាថ៍កំបាំងផ្សេងៗជាច្រើនដែលយើងមិនដឹង។ ដោយឡែកសិស្សមួយក្រុមបាន..