CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

WHO: បណ្ដាប្រទេសក្រីក្រ ជួបកង្វះខាតវ៉ាក់ស៊ាំង កូវីដ-១៩ យ៉ាងខ្លាំង

WHO: បណ្ដាប្រទេសក្រីក្រ ជួបកង្វះខាតវ៉ាក់ស៊ាំង កូវីដ-១៩ យ៉ាងខ្លាំង
02:46 PM 22.06.2021

ប្រទេសជាច្រើន ដែលទទួលបានវ៉ាក់ស៊ាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ តាមរយៈគម្រោងចែករំលែកសកល ពុំមានវ៉ាក់ស៊ាំងគ្រប់ដូស ដើម្បីបន្ដកម្ម.......