CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

រឿង “ចែដៃឆៅ” នាំមកនូវសំណើចពេញរោងភាពយន្ដក្នុងខែ វិច្ឆិកា នេះ

រឿង “ចែដៃឆៅ” នាំមកនូវសំណើចពេញរោងភាពយន្ដក្នុងខែ វិច្ឆិកា នេះ
11:09 AM 21.11.2020

ខ្សែភាពយន្ដកូរ៉េថ្មីមួយទៀតហើយ ដែលបានមកដល់រោងភាពយន្ដកម្ពុជា នោះគឺរឿង “ចែដៃឆៅ” ......


រឿង “ចែដៃឆៅ” នាំមកនូវសំណើចពេញរោងភាពយន្ដក្នុងខែ វិច្ឆិកា នេះ

រឿង “ចែដៃឆៅ” នាំមកនូវសំណើចពេញរោងភាពយន្ដក្នុងខែ វិច្ឆិកា នេះ
11:06 AM 21.11.2020

ខ្សែភាពយន្ដកូរ៉េថ្មីមួយទៀតហើយ ដែលបានមកដល់រោងភាពយន្ដកម្ពុជា នោះគឺរឿង “ចែដៃឆៅ” ។ ខ្សែភាពយន្ដនេះ មានសាច់រឿងបែបកំប្លែង ......